Tjenester

Regnskap i Troms AS

Økonomi og regnskap

Vi kan hjelpe deg

 

Vi benytter skybaserte tjenester med økonomisystemet 24SevenOffice som hovedprogram til våre kunder. Dette innebærer at du som kunde har et elektronisk fakturamottak med godkjenning og attestering tilpasset ditt behov. Alt av utgående faktura og oppfølgning er også lagt opp elektronisk slik at du slipper papirhåndtering. I 24SevenOffice jobber du som kunde og oss som regnskapsbyrået sammen, noe som muliggjør tilpasninger av arbeidsfordeling individuelt fra bedrift til bedrift.  Du vil også få løpene rapportering av regnskapsdata, nøkkeltall og analyser slik at du til enhver tid har god oversikt over økonomi og likviditet til ditt selskap.


 post@regnskapitroms.no  -  tlf. 777 20000

Regnskap- og bokføring


Med ERP-systemet i "skyen" deler regnskapsbyrået og kunde IT-system. Det gjør at informasjon er ajour og tilgjengelig for begge parter. Alle faktura håndterers elektronisk, og kan godkjennes av våre kunder enten på web eller via app. Vi håndterer løpende regnskapsarbeid som gjør at du og ditt selskap kan få frigjort tid til å gjøre andre ting.

 

 • Kontering og registrering av faktura og andre bilag
 • Bokføring
 • Betaling av faktura og andre krav
 • Fakturering
 • Utfylling og innsending av MVA-oppgaven (skattemelding merverdiavgift)
 • Avstemming og dokumentasjon ihht. GRFS
 • Andre oppgaver som naturlig hører inn under løpende regnskapsarbeid

 

 

 

Lønn


Lønn er et eget fagfelt med mange kompliserte regler som kan være vanskelig å holde seg oppdatert på. Du som kunde vil bli ivaretatt på en sikker og god måte der alle lønnsområder og rapportering blir iveratatt av oss. 

 

 • Lønn
 • Oppfølgning mot NAV
 • Innrapportering og betaling av skatt og arbeidsgiveravgift
 • Reiseregninger
 • Oppfølgning av forsikringsordninger
 • Fagforeningskontingent og andre trekk
 • Inn- og utmelding av arbeidstakerregister
 • A-meldinger
 • Årlig sammenstillingsoppgave til arbeidstakere

Økonomistyring


For en bedrift er det viktig å ha oversikt over økonomien i selskapet. Dette bidrar til å skape trygghet og forutsigbarhet rundt eget regnskap, og belyser hvilke handlingsrom bedriften til enhver tid har. Vi utarbeidet rapporter og analyser og skreddersyr dette til bedriftens behov. Våre rapporter finner du på web eller på app, og her kan du drille deg ned helt til bilaget om du ønsker å vite mer hva som ligger bak tallene.

 

 • Resultat- og balanserapporter
 • Budsjetter
 • Prognoser
 • Utdrag av viktige nøkkeltall til oppfølging
Årsoppgjør


I forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og noteopplysninger dokumenterer vi alle balanseposter og er kontaktperson mot revisor. En veldokumentert balanse bidrar til færre uavklarte poster i forbindelse med revisjon og således en besparelse både i tid og penger for våre kunder.

 

 • Dokumentasjon av balansen
 • Samarbeid med revisor
 • Årsregnskap med noter
 • Årsberetning
 • Bistand med styre- og generalforsamlingspapirer
 • Innsending til Regnskapsregisteret
 • Skattemelding formue- og inntektsskatt
 • Aksjonæroppgave
 • Kontroll av skattemelding